Gesprek over belang kerkgebouwen multi-religieus Amsterdam

mei 10th, 2016 Posted by Algemeen No Comment yet

In Amsterdam houdt het lot van kerkgebouwen de gemoederen flink bezig. SPUI25 organiseert i.s.m. het HERA onderzoeksproject Iconic Religion en de Universiteit Utrecht een publieksdebat. Namens Basilica doet Tim Vreugdenhil mee aan een rondetafelgesprek.

Buurtprotesten tegen de sloop van kerkgebouwen, discussies over profaan hergebruik, ongenoegen over de verkoop van kerken aan moslims: het hergebruik van gebedshuizen gaat niet zonder slag of stoot. Wat zegt dat over de culturele en religieuze veranderingen in de stad? Hoe worden kerkgebouwen ingezet voor religieuze vernieuwing en hoe worden ze gebruikt door nieuwe religieuze gemeenschappen?  En waarom maakt de sloop of herbestemming van kerkgebouwen zoveel los in de samenleving?

Deze vragen staan centraal in dit publieksdebat op 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur met onder meer Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en Daan Beekers, antropoloog en postdoc aan diezelfde universiteit. Dit debat vindt plaats ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling The Urban Sacred: over zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen. Deze tentoonstelling vormt de afsluiting van het internationale onderzoeksproject Iconic Religion.

Ga voor het volledige programma naar de website van SPUI25. Toegang is gratis.

The comments are closed.