Succesfactoren voor monumentale stadskerken

oktober 11th, 2014 Posted by Algemeen No Comment yet

In elke grote stad zijn ze vandaag te vinden: leegstaande kerkgebouwen. Religieus en cultuurhistorisch erfgoed heeft opeens geen enkele functie meer. Waar het nog lukt om een gebouw open te houden (met religieuze of andersoortige activiteiten), ontbreekt vaak de inspiratie. Het valt niet mee om een historisch kerkgebouw te bezielen. In de kern gaat het over de functie van zulke gebouwen in een geseculariseerde stad en samenleving. Niemand is voor afbreken. Maar wat dan wel? Wij zien verschillende succesfactoren!

Binding met de buurt

Een historisch gebouw wordt vaak beleefd als centraal punt in de buurt: “onze kerk”. In de buurt leven meestal goede ideeën over creatief gebruik van een gebouw en over een interessante programmering.

Aanwezigheid van een religieuze gemeenschap

‘Kerkgangers’ voelen zich bovengemiddeld betrokken bij een gebouw. Soms is er in een historisch kerkgebouw nog een kleine religieuze gemeenschap die een nieuwe start kan maken. Kerkelijke gemeenten kunnen leren om hun ruimte te delen met anderen. Bovendien ontstaan er juist in de stad vandaag de dag nieuwe vormen van kerk-zijn – en daarmee een nieuwe behoefte aan (kerkelijk) onderdak.

Verbinding met de kunsten

Religie en kunst vinden elkaar op velerlei manieren. Ze zijn bondgenoten omdat ze allebei het niet direct zichtbare proberen te duiden. Ze kunnen ook een kritische dialoog voeren. Kunstenaars zijn bovendien op zoek naar ruimte, voor expositie en atelier.

Effectieve verhuur

Een monumentale kerk leent zich uitstekend voor recepties, ceremonies en congressen. Maar dit kan op bijna geen enkele plek de hele week door. Bovendien is de vraag zeer divers (20 of 1000 deelnemers verschilt nogal). Hier is creatief ondernemerschap een vereiste.

Aansprekende programmering

Het ligt voor de hand dat je in een historische kerk concerten, lezingen en filmavonden kunt organiseren. Veel moeilijker is het om tot een aanbod te komen dat afwijkend is van wat elders gebeurt, een duidelijke focus kent en een passend doelgroepenbeleid hanteert.

Hartslag van de stad

Stadsbewoners zijn gevoelig voor plaatsen waar de vibes van hun stad worden zichtbaar gemaakt, gevierd, benoemd en soms bekritiseerd. Een monumentaal kerkgebouw vormt daarvoor het ideale decor. Muziek, film, debat, religie, kunst: het kan allemaal naast en door elkaar bestaan.

The comments are closed.