“Het komt nu aan op creatief ondernemerschap.”

januari 6th, 2015 Posted by Algemeen No Comment yet

De komende twintig jaar dreigt leegstand voor 135 kloosters en 2000 kerken. In Elsevier van 30 augustus 2014, in het artikel ‘Nieuw kerkelijk leven gezocht’, het verhaal van een voormalig leegstaand jezuïetenklooster dat wordt omgevormd tot welness-centrum. Dit klooster is daarmee gered van de sloophamer.

Interessant is om te lezen wat de bij dit plan betrokken cultureel ondernemer Mirjam Blott concludeert: “De betrokkenheid bij een kerk of klooster is echter veel groter dan alleen de religieuze groep die erbij hoort. Kerken zijn van ons allemaal. Iedereen heeft er wel de doop van een familielid of een avondwake van een sterfgeval meegemaakt. Maar mensen moeten zich ook realiseren dat je niet alles kunt behouden. We zullen slimme keuzes moeten maken welke gebouwen we wel en niet overeind houden. Bij de overheid aankloppen voor extra subsidie zit er niet meer in. Het komt nu aan op creatief ondernemerschap.”

The comments are closed.